artwork > monotypes

"Study of South Miami Beach Sky 363"
"Study of South Miami Beach Sky 363"
Monotype
20 x 26''
2012