artwork > monotypes

"Study of South Miami Beach Sky 364"
"Study of South Miami Beach Sky 364"
Monotype
20 x 26''
2012